...od semínka k hoblovanému hranolu...Váš výrobce a dodavatel veškerého řeziva

Udržitelnost

Dřevo s původem

Původ dřeva u většiny našich produktů dobře známe. Surovina totiž pochází z lesů, ve kterých hospodaříme – od pěstování sazenic, výchovy a péče o les po těžbu a následnou expedici do dřevozpracovatelského areálu Kloboucké lesní. Co z lesa vytěžíme, to do něj také vracíme. Ročně tak vysadíme více než 6 miliónů sazenic.

Les

Udržitelná výroba 

Dřevozpracovatelský areál Kloboucké lesní je energeticky soběstačný a odpovědný vůči okolnímu ekosystému. 

Hospodaří s dřevním odpadem – kůru a štěpku z pořezu kulatiny využívá jako biomasu centrální kotelna, která vytápí celý areál, a z pilin se vyrábějí pelety.

Sofistikovaný systém solárních panelů pokrývá střechy všech výrobních hal, a dokonce tvoří „krytinu“ nové administrativní budovy. 

Dešťová voda ze střech i zpevněných ploch je jímána do podzemních nádrží a využívána na závlahu zahrady a mokré skládky dřeva. Její přebytky budou přes retenční nádrž v nově budovaném přírodním parku odváděny do řeky Vláry. 

V areálu je už dlouhodobě podporován výskyt a rozmnožování užovky stromové výstavbou hnízdišť.

Hala KVH a BSH

Ekologické stavění

Nové sídlo Kloboucké lesní představuje základní ideály udržitelného stavebnictví. 

Ekologie, jednoduchost a střídmost v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi – to vše vsazeno do prostředí přírodních prvků, zeleně a vody. 

Konstrukci budovy tvoří lepené hranoly BSH vyrobené v areálu Kloboucké lesní.

Administrační budova Kloboucké lesní

„Ekologické stavění je mnohem komplexnější, než se zdá. Tématem není jen přímá energetická spotřeba stavby, ale celá množina úkonů a energetických vstupů, které vznikají při výrobě jednotlivých komponent domu a jejich cestě na stavbu, rovněž také správné používání domu a v neposlední řadě i přemýšlení o tom, co nastane, až bude jeho životnost u svého konce.

Takové přemýšlení je Kloboucké lesní blízké. Mít kontrolu nad celým procesem, zajistit kvalitu a mít zodpovědnost v každé jednotlivé produkční fázi, pohlížet na věci nejen z hlediska rentability, ale především udržitelnosti. Jedná se o komplexní činnost: na začátku je semínko a na konci dům. Jednotlivé části systému se nedají oddělit, jedno bez druhého nemůže existovat.“ (Jan Vondrák, Mjölk architekti)

Zůstaňte s námi
v kontaktu